The domain name
Cietrzew.com
is for sale!

Meet the owner and domain expert of this domain

Domain Seller
Rheal Coupal
Last online: about 2 hours ago
278 domains on offer
Responds within 1 minute

DAN.COM Domain Expert
Edward
At your service
"I love the human aspect involved in connecting buyers & sellers."

Covered by our Buyer Protection Program

Get this domain
in less than 24 hours

Safe payments by our payment processor Adyen

Seller's notes about this domain

Cietrzew zwyczajny, cietrzew (Lyrurus tetrix) – gatunek dużego ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae).

W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy na wschodzie i południu, jego liczebność szybko się zmniejsza. W 2003 roku szacowano łączną liczebność na ok. 2000–2500 osobników. W 2014 roku łączną liczebność oszacowano na terenie Polski na 349 osobników. Aktualnie (2020 r.) jego populacja w Polsce szacowana jest na 400-500 osobników. Występuje wyspowo, w kilkunastu oddzielnych ostojach w północno-wschodnich lub wschodnich regionach kraju, również w Karpatach Zachodnich, Sudetach Zachodnich, na Kielecczyźnie oraz w Borach Dolnośląskich.

Rheal Coupal

Rheal Coupal

Member since 2016-10-18

Popular domains from this seller